4/D Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına Katılacak Aday Listesi

4/D Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına Katılacak Aday Listesi

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili olarak noter kurası ile isimleri belirlenen asıl ve yedek adayların başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanmış olup, ilan edilen tarihte başvuru koşullarını taşıdığı belirlenen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarla ilgili sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözlü sınava katılacak aday listesi için tıklayınız.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                   

SÖZLÜ SINAV TARİHİ:      
KADRO/UNVAN      SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE SAATİ
Koruma Güvenlik Görevlisi      12.11.2019 Salı            Saat 09.00/17.00
Temizlik Görevlisi      12.11.2019 Salı            Saat 09.00/17.00

SÖZLÜ SINAV YERİ:

Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi Gürgenyatak Mah.Merkez Sokak N:40-2/1 Canik/SAMSUN

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUANI:

 Sözlü sınava katılan adaylar tabloda belirtilen konular ve karşılık gelen puanları üzerinden değerlendirilecektir.

SIRA NO KONULAR PUAN DEĞERİ
1 Genel Kültür 25
2 Alan Bilgisi 25
3 Temsil, Kendini İfade Edebilme, Davranış ve Yapacağı İşe Uygunluk 25
4 İletişim Becerileri, Özgüven ve İkna Kabiliyeti, Türkçeyi Kullanma Becerisi 25
 TOPLAM 100

 ** Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

06 Kasım 2019