4/D Sürekli İşçi Noter Kurası Sonuçları (25.03.2020)

4/D Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları için TIKLAYINIZ…

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1-Başvurular 26-31 Mart 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.

2-Adaylar (asıl ve yedek) başvuru evrakları ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı resmi internet sayfası https://pdb.samsun.edu.tr/ den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına  26-31 Mart 2020 tarihleri arasında şahsen yapacaklardır.

3-Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen adayların (asıl ve yedek) başvuruları geçersiz sayılacak olup süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

4-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin işe başlamaları yapılmaz. İşe başlamaları yapılmış olsa dahi iş akdi sonlandırılır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (E-Devlet Çıktısı Kabul Edilir)
  • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı Kabul Edilir)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Koruma Güvenlik Kadrosuna Başvuranlardan Güvenlik Sertifikası ve Güvenlik Kimliği
  • Mülakata gireceklerin listesi 02 Nisan 2020 tarihinde web sayfamızdan ilan edilecektir.
  • Mülakat  03 Nisan 2020 tarihinde Üniversitemiz Canik Merkez Kampüsünde yapılacak olup detaylı bilgi Üniversitemiz ve Personel Daire Başkanlığı web sitesinde duyurulacaktır.

Not: 4/D Alımı süreci ile ilgili yapılan her ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

Bilgi İçin: 0362 313 00 55-1153

25 Mart 2020