4/D Sürekli İşçi Personel Alımı Mülakat Sonuçları (12.11.2019)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mülakat  süreçleri tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

 Not: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 ASIL ADAYLARIN MÜRACAATLARI:

Başlangıç       : 14 Kasım 2019 Perşembe (Mesai başlangıcı)

Bitiş                 : 15 Kasım 2019 Cuma (Mesai bitimi)

Asıl Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. Tam Teşekküllü Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik, Temizlik kadrosunda görev yapabilir ifadesinin yer aldığı Sağlık Raporu )
  2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  3. Terhis Belgesi (Erkek adaylar için)
  4. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
  5. Güvenlik Soruşturması Formu *(1 adet-Fotoğraflı)
  6. Başvuru Şartlarında Talep Edilen Belgeler (Asıl Nüshaları ve Fotokopileri)
  7. 4/D Sürekli işçi İş Sözleşmesi (Personel Daire Başkanlığında Müracaat sırasında şahsen imzalanacaktır.)

*Güvenlik Soruşturması Formu http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden, formun altında belirtilen hususlara dikkat edilerek bilgisayar ortamında doldurulup tek nüsha halinde fotoğraflı ve  ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

 YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenler

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananların başvurusu iptal edilecektir.

Bu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.

13 Kasım 2019