Akademik Personel Alım İlanı 2019/6 (28 Aralık 2019 Tarihli ve 30992 Sayılı Resmi Gazete) Giriş Sınavı Sonuçları

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (2019-6) GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

İlk defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak atanmayı Başarılı (Asıl) olarak hak kazanan adayların Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş tam teşekküllü özel hastaneler, Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinden alacakları Heyet Raporu ya da; “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gereğine dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş sağlık raporu ile 7 Şubat 2020 Cuma günü Mesai bitimine kadar şahsen Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

27 Ocak 2020