Formlar

BAŞLAMA EVRAKLARI

Personel Bilgi Formu

Aile Yardımı Bildirimi

 Aile Durumu Bildirimi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Mal Bildirim Formu

AKADEMİK KADRO BAŞVURU FORMLARI

Öğretim Elemanı Başvuru Formu

Dr.Öğr.Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekçesi

DİĞER FORMLAR

Güvenlik Soruşturması Formu

Üst Yazı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)

Üst Yazı(Ceza Soruşturması)

Üst Yazı(İnceleme_Disiplin)

Üst Yazı(İnceleme_Görevsizlik)

Tüzel Kişi Bilgi Edinme

Gerçek Kişi Bilgi Edinme

Dizi Pusulası

Şüpheli İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin_Görevsizlik)

Sicil Durumu İstek Formu

Soruşturma-İnceleme Raporu (Disiplin)

Şüpheli İfade Tutanağı (Disiplin)

Sicil Durumu İstek Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)

Tanık İfade Tutanağı (Disiplin)

Tebligat Belgesi

Şüpheli İfade Tutanağı (Ceza)

Fezleke

Tanık İfade Tutanağı (Ceza)

İnceleme Raporu (Görevsizlik)

Bulgu Paylaşım Formu

Bulgu Takip Formu

Denetim Değerlendirme Formu

Kadro Talep Formu (YÖK)

İdari Personel Hususi Damgalı Pasaport Formu

Akademik Personel Hususi Damgalı Pasaport Formu

İdari Personel Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Akademik Personel Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Üniversite İçi Dekanlıklar Müdürlükler Arası Görevlendirme Talep Formu

İnceleme Raporu(İnceleme_Disiplin)

Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Disiplin)-R1

Tanık İfade Tutanağı(İnceleme_Görevsizlik)

Ek Süre İsteği Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)

Ek Süre İsteği Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)

Ek Süre İsteği Yazısı(Ceza Soruşturması)

Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Disiplin)

Ek Süre İsteği Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)

Şüpheli İfade İstem Formu (Personel Disiplin Soruşturması)

Şüpheli İfade İstem Formu(Öğrenci Disiplin Soruşturması)

Şüpheli İfade İstem Formu(Ceza Soruşturması)

Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme Disiplin)

Şüpheli İfade İstem Formu(İnceleme_Görevsizlik)

Tanık İfade İstem Yazısı(Personel Disiplin Soruşturması)

Tanık İfade İstem Yazısı(Öğrenci Disiplin Soruşturması)

Tanık İfade İstem Yazısı(Ceza Soruşturması)

Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Disiplin)

Tanık İfade İstem Yazısı(İnceleme_Görevsizlik)

 Üst Yazı(Personel Disiplin Soruşturması)

Form 034 Aylık İdari İzin Takip Çizelgesi

Form 035 Görev Yeri Belgesi Talep Formu

Form 039-İdari İzin Takip Çizelgesi

Form 041 Kefalet Senedi (33A)

Form 042 Kefalet Senedi (35. Madde)

Form 043 Hususi_Pasaport_Dilekce_Ornegi

 

Ogrenim_Degisikligi_Dilekcesi

F0rm 013 Yıllık İzin Talep Formu

Form 001Standart Form Ekleme Değiştirme Talebi

Form 002 Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu

Form 004 Dr.Öğr.Üy. İlk Defa Başv. Ad. ve Süre Uzt.ı İçin Bilimsel Dosya Ön Değ. Snç.

Form 005 Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu

Form 006 Dr.Öğr.Üyesi Deneme Dersi Tutanağı

Form 007 Dr.Öğr.Üyesi Süre Uzatma Puanlama Çizelgesi

 

Form 009 Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu

Form 010 Tebligat Adresi Bilgi Formu

Form 011 Rektörlük Uzman Değerlendirme Formu

Form 012 Kimlik Kartı Başvurusu (Personel)

Form 014 İzin Süresince Vekaletler Formu

Form 015 E-posta Kullanıcı Kimliği Başvuru Formu

Form 018 İlişik Kesme Formu (Personel)

Form 019 Yolluk Bildirimi (1)

Form 020 Görevlendirme formu (31. madde)

Form 021 Öğretim Elemanı Giriş Sınav Sonuçları Formları

Form 022 Öğretim Elemanı Öndeğerlendirme Sonuçları Formları

Form 023 Akademik Yükseltme ve Atama Değerlendirme Formu (Profesör ve Doçentler için)

Form 025 Güvenlik Soruşturması Formu

Form 026 İşe Başlama Eğitimi Formu

Form 027 Jüri Üyeliği Ücret Beyanı Formu

Form 028 Kefalet Senedi (50D)

Form 029 Mecburi Hizmet Yüküm Formu (Bağlı Olduğu Kurum) (1)

Form 030 ecburi Hizmet Nakil Talep Formu (Talep Sahibi Kurum) (1)

Form 031 Samsun Ünivesitesi İdari Atama Formu

Form 032 Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Profesör ve Doçentler İçin)

Form 033 Aylık Çalışan Personel Takip Çizelgesi Form 033 Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (657, 4-B)