Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday Duyurusu

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların 30.11.2021 Salı günü Mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

Sözleşmeli Temizlik Personeli ile Koruma ve Güvenlik Personeli için İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe,
2- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair Terhis/ Tecil belgesi (Güvenlik Personeli olarak kazanan adaylar Terhis belgesi getirmelidir.)
3- Sağlık Raporu

  1. “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş sağlık raporu.
  2. Üniversitemiz tüm birimlerinde açık ve kapalı alanlarda çalışmasına engel sağlık sorunu olmadığına ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu.

4- Ehliyet fotokopisi (İstenmişse /aslı görülecek)

5- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”

6- Koruma ve Güvenlik Personeli adayları için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy uzunluğunu gösterir rapor.

Diğer Sözleşmeli Personel İlanı Başvuruları İçin İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe,
2- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair Tecil/Terhis belgesi
3- Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır.)
4- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”

ÖNEMLİ!

 Diğer Hususlar;

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

Duyuruda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

19 Kasım 2021