Sürekli İşçi Personel Alımı İlan Sonucu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mülakat  süreçleri tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

 Not: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 ASIL ADAYLARIN MÜRACAATLARI:

Başlangıç        : 15 Kasım 2021 Pazartesi (Mesai başlangıcı)

Bitiş                   : 24 Kasım 2021 Çarşamba (Mesai bitimi)

Asıl Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu ( Bahçe Bakım Elemanı, Elektrikçi, Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Beden İşçisi  kadrosunda görev yapabilir ifadesinin yer aldığı en az 5 hekim onayı içerir)
  2. “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş sağlık raporu.
  3. Son 1 yılı gösterir ikametgah belgesi

 YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

  • Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen asıl evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenler ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.) olduğu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

 

A) Yedek Adayların İlan Edilmesi;

1 inci Yedek Aday İlan edilme tarihi; 25.11.2021 mesai bitimi

 B) Diğer Hususlar;

Duyuruda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlan olunur.

12 Kasım 2021