Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları 2021/2 (31 Mayıs 2021 Tarihli ve 31497 Sayılı Resmi Gazete)

Başarılı (Asıl) olarak atanmaya hak kazanan adayların 02 Temmuz 2021 Cuma günü Mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte kadronun bulunduğu ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe
2- Adli Sicil Kaydı
3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği)
4-Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır)

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

24 Haziran 2021