ÖĞRETMEN PİLOT ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli “1 Sayılı Cetvel Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları” içerisinde yer alan Pilot pozisyonunda  1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ARANAN NİTELİKLER

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az lise mezunu olmak (Tercihen ön lisans veya lisans mezunu olmak)
 3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir ceza almamış olmak,
 4. Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olmak,
 5. Geçerli Frozen ATPL(A) (JAA/EASA) veya CPL/IR(A) lisansına sahip olmak,
 6. Flight Instructor – FI(A) lisansına sahip olmak,
 7. Güncel Sağlık Sertifikasına sahip olmak (1. Sınıf),
 8. Üniversite tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

 

İSTENEN BELGELER

 1. Nüfus kayıt örneği,
 2. Adli sicil kaydı,
 3. Pilot Bilgi Formu,
 4. Pilot lisansı örneği,
 5. Sağlık sertifikası örneği,
 6. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 3 sayfasının fotokopisi,

Adayların yukarıda yer alan belgelerle birlikte ekte yer alan bilgi formunu bilgisayar ortamında doldurarak 10.10.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen Başvuru Adresi:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Canik Kampüsü Gürgenyatak Mahallesi, Merkez Sokak No:40-2/1 Canik/ SAMSUN

Posta Başvuru Adresi:

Zafer Mah. Cumhuriyet Cd. No:33 Merkez Rektörlük Ofisi İlkadım/SAMSUN

Pilot Bilgi Formu

29 Eylül 2022