SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KESİN SINAV SONUCU VE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların 24.09.2022 tarihinde yapılan sınav sonucuna ilişkin kesinleşen liste aşağıya çıkarılmıştır.

 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU: 

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sözlü Sınav” başlıklı 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak yüz tam puan üzerinden aşağıda yer alan sözlü sınav takvimine göre “Sözlü Sınav” yapılacaktır.

 

24 Ekim 2022