Akademik Personel Alım İlanı 2019/6 (28 Aralık 2019 Tarihli ve 30992 Sayılı Resmi Gazete)

Üniversitemiz birimlerine 28 Aralık 2019 tarih ve  30992 sayılı Resmi Gazetede ( https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/12/20191228-4%20(16).pdf ) yayınlanarak yürürlüğe giren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atama yapılacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektir.

(NOT:Herhangi bir adli sicil kaydının olmadığını gösterir belge, (E-Devlet üzerinden) başvuru için istenen evraklara eklenmelidir.)

FORMLAR

İlan Metni ve Kadro Ünvanları İçin Tıklayın

Özgeçmiş Formu (YÖKSİS Kaydı Olanlar YÖKSİS Özgeçmiş Formunu Verebilir)

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Başvuru Formu

28 Aralık 2019