Duyurular

Anasayfa » Duyurular
2022/5 Öğretim Elemanı Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları (14 Kasım 2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmi Gazete)
9.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adayların ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmektedir. Rektörlük Birimi Öğretim...
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUCU
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan ve 24.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların...
Öğretim Elemanı Alım İlanı 2022/5 (14 Kasım 2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmi Gazete)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. Duyuru Başlama Tarihi : 14.11.2022 Son Başvuru Tarihi...
Öğretim Üyesi Alım İlanı 2022/4 (14 Kasım 2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmi Gazete)
Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır. İlan Metni ve Kadro Unvanları İçin Tıklayın Profesör Başvuru Formu Doçent Başvuru Formu Doktor...
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KESİN SINAV SONUCU VE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların 24.09.2022 tarihinde yapılan sınav sonucuna ilişkin kesinleşen liste aşağıya çıkarılmıştır.   SÖZLÜ SINAV...
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUCU
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların 24.09.2022 tarihinde yapılan sınav sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
ÖĞRETMEN PİLOT ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli “1 Sayılı Cetvel Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları” içerisinde yer alan Pilot pozisyonunda  1 (bir) adet sözleşmeli personel...
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılmaya Hak Kazandığı Kesinleşen Aday Listesi
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan ve 08.08.2022 tarihinde Üniversitemiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” nca değerlendirmeye tabi...
Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları 2022/3 (01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete)
Başarılı (Asıl) olarak atanmaya hak kazanan adayların 02 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte kadronun ait olduğu ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 1- Dilekçe 2-Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...
Öğretim Elemanı Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları 2022/3 (01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete)
9.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adayların ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmektedir. Rektörlük Birimi Öğretim...
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUCU
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların başvuruları, 08.08.2022 tarihinde Üniversitemiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” nca ön...
Öğretim Elemanı Alım İlanı 2022/3 (01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. Duyuru Başlama Tarihi : 01.08.2022 Son Başvuru Tarihi...