2023/2 KPSS Ataması İle İlgili Duyuru

KPSS 2023/2 yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleşen kamu personeli adaylarının 22.01.2024 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki evrakları tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1-      Dilekçe (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

2-      Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden temin edilmiş ve kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)

3-     Öğrenim Durumu Belgesi (Diploma) aslı veya Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi

4-     6 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)

5-      Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden temin edilmiş ve kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)

6-   Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmiş olmalıdır)

7-      Askerlik Durum Belgesi (Askerlik başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği)

8-      Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı

9-      ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

10-    Daha önce Kamu Kurumlarında Çalışılmış ise Hizmet Belgesi

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

08 Ocak 2024
Öğrenci Destek Hattı