Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonucu (15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmi Gazete)

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlan edilen sonuçlara göre;

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların 26.01.2024 günü Mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Personeli için İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe (Kurumdan başvuru sırasında temin edilecek),
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair Tecil/Terhis belgesi (Güvenlik Personeli olarak kazanan adaylar için Askerlik Terhis belgesi.)
3- Sağlık Raporu

  1. “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş sağlık raporu.
  2. Üniversitemiz tüm birimlerinde açık ve kapalı alanlarda çalışmasına engel sağlık sorunu olmadığına ilişkin tam teşekküllü bir “Sağlık Kuruluşu”ndan alınacak sağlık raporu.

4- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”

Diğer Sözleşmeli Personel İlanı Başvuruları İçin İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe (Kurumdan başvuru sırasında temin edilecek),
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair Tecil/Terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3- Sağlık Raporu  (“Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır.)
4- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”

ÖNEMLİ!

A) Yedek Adayların İlan Edilmesi;

1 inci Yedek Aday İlan edilme tarihi; 29.01.2024 mesai bitimi

B) Diğer Hususlar;

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

Duyuruda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İletişim için; [email protected]

15 Ocak 2024
Öğrenci Destek Hattı