Sözleşmeli Personel Alımı 2 nci Yedek Aday Duyurusu (15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmi Gazete)

İlan edilen sonuçlara göre;

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların 19.02.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Personeli için İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe (Kurumdan başvuru sırasında temin edilecek),
2- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair Tecil/Terhis belgesi (Güvenlik Personeli olarak kazanan adaylar için Askerlik Terhis belgesi.)
3- Sağlık Raporu

  1. “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş sağlık raporu.
  2. Üniversitemiz tüm birimlerinde açık ve kapalı alanlarda çalışmasına engel sağlık sorunu olmadığına ilişkin tam teşekküllü bir “Sağlık Kuruluşu”ndan alınacak sağlık raporu.

4- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi”

 

ÖNEMLİ!

  1. A) Yedek Adayların İlan Edilmesi;

            3 üncü Yedek Aday ilan edilme tarihi; 20.02.2024 mesai bitimi

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.

Duyuruda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İletişim için; [email protected]

 

 

08 Şubat 2024
Öğrenci Destek Hattı