4/D Sürekli İşçi Personel Alımı Mülakat Sonuçları (03.04.2020)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mülakat  süreçleri tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

 Not: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 ASIL ADAYLARIN MÜRACAATLARI:

Başlangıç        : 06 Nisan 2020 Pazartesi (Mesai başlangıcı)

Bitiş                   : 08 Nisan 2020 Çarşamba (Mesai bitimi)

Asıl Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. Başvuru Şartlarında Talep Edilen Belgeler (Asıl Nüshaları )
  2. Tek Hekim Raporu ( Koruma ve Güvenlik, Temizlik, Elektrikçi, Sıhhi Tesisatçı kadrosunda görev yapabilir ifadesinin yer aldığı Sağlık Raporu )
  3. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  4. Terhis Belgesi (Erkek adaylar için)
  5. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
  6. 4/D Sürekli İşçi İş Sözleşmesi (Personel Daire Başkanlığında Müracaat sırasında şahsen imzalanacaktır.)

 

 YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

  • Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen asıl evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenler,
  • İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.)
  • Bu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.

04 Nisan 2020