Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları 2022/3 (01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete)

Başarılı (Asıl) olarak atanmaya hak kazanan adayların 02 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte kadronun ait olduğu ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe
2-Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmiş olmalıdır)

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Rektörlük Birimi Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayın


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayın


İslami İlimler Fakültesi Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayın


Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayın

26 Ağustos 2022