Öğretim Elemanı Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları 2022/3 (01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 sayılı Resmi Gazete)

9.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adayların ön değerlendirme sonuçları aşağıda ilan edilmektedir.

18 Ağustos 2022