Öğretim Üyesi Alım İlanı 2021/4 (10.09.2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmi Gazete)

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Metni ve Kadro Unvanları İçin Tıklayın

Profesör Başvuru Formu

Doçent Başvuru Formu

Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Formu

10 Eylül 2021