SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUCU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Protokolü” gereğince 21.07.2022 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların başvuruları, 08.08.2022 tarihinde Üniversitemiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” nca ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup ön değerlendirme sonucu aşağıya çıkarılmıştır.

09 Ağustos 2022