Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonucu

4/D Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları için TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1-Başvurular 03 – 08.11.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.

2-Adaylar (asıl ve yedek) başvuru evrakları ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı resmi internet sayfası https://pdb.samsun.edu.tr/ den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 03 – 08.11.2021 tarihleri arasında şahsen yapacaklardır.

3-Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen adayların (asıl ve yedek) başvuruları geçersiz sayılacak olup süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

4-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin işe başlamaları yapılmaz. İşe başlamaları yapılmış olsa dahi iş akdi sonlandırılır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İSTENİLEN BELGELER:

  • Başvuru Formu
  • Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı görülecek olup, E-Devlet kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)
  • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet kapısından alınacak.)
  • Sürücü Belgesi Fotokopisi (İlan Şartlarında mevcutsa)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet kapısından alınacak)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Onaylı Tecrübe Belgesi

Mülakata gireceklerin listesi 10.11.2021 tarihinde Üniversitemiz ve Personel Daire Başkanlığı web sitesinden ilan edilecektir. Mülakat  11.11.2021 tarihinde yapılacak olup detaylı bilgi Üniversitemiz ve Personel Daire Başkanlığı web sitesinde duyurulacaktır.

Not: 4/D Alımı süreci ile ilgili yapılan her ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

Bilgi İçin: 0362 313 00 55-1153-1154-1155

02 Kasım 2021