Genel

Anasayfa » Genel
Mevzuat
KANUNLAR 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu...
Formlar
BAŞLAMA EVRAKLARI Personel Bilgi Formu Aile Yardımı Bildirimi  Aile Durumu Bildirimi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Mal Bildirim Formu AKADEMİK KADRO BAŞVURU FORMLARI Öğretim Elemanı Başvuru Formu Dr.Öğr.Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekçesi DİĞER FORMLAR Güvenlik Soruşturması Formu Üst Yazı(Öğrenci Disiplin Soruşturması) Üst Yazı(Ceza Soruşturması) Üst Yazı(İnceleme_Disiplin) Üst Yazı(İnceleme_Görevsizlik) Tüzel Kişi Bilgi Edinme...
Duyurular
Yapım aşamasında…
Birimler
Akademik Birimler İdari Birimler İnsan Kaynakları Birimi Evrak ve Sekreterlik Birimi
Yönetim
Cengiz ÇELİK Personel Daire Başkan
Merhaba dünya!
Samsun Üniversitesi, hoşgeldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Düzenleyin ya da silin, sonra bloglamaya başlayın!